گالرى نیکا

محصولات و خدمات

پروفایل شرکت

مشخصات کلی

گالرى نیکا

  • طراحی و فروش طلا و جواهر

گالرى نیکا

شهرک قدس (غرب) - مرکز تجارى گلستان - طبقه همکف - واحد ١٥